Raadgevend Bureau Inter-esse helpt, ondersteunt en adviseert!
Logo Inter-esse

contact

Ontdek wat Inter-esse kan zijn voor jou

...als particulier
Personen die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf op te kunnen komen of weinig kennis hebben van ambtelijke en juridische procedures kunnen altijd rekenen op mijn steun! Denk hierbij aan minima, asielzoekers en gewelds- en verkeers-slachtoffers. In veel gevallen doet Raadgevend Bureau Inter-esse dit tegen een sterk gereduceerd tarief of zelfs pro deo!

...als ondernemer of organisatie
Als ondernemer en organisatie heeft u vaak te maken met overheids-instanties; iets dat vaak tot problemen leidt. Door mijn jarenlange ervaring in het openbare bestuur kan Inter-esse voor u bemiddelen in conflicten, uw problemen oplossen en u de juiste weg wijzen in juridische, ambtelijke en bestuurlijke procedures. Daarnaast kan Inter-esse ondersteunen bij veranderingstrajecten.

...als openbaar bestuurder
Door mijn ruime politieke en bestuurlijke ervaring en die van de personen in mijn netwerk, kan ik ondersteuning , coaching, reflectie en advies bieden bij het politieke handwerk. Dit geldt in de breedste zin van het woord en aan voor alle vormen van politieke bestuurders, zoals gemeenteraadsfracties, individuele raadsleden en wethouders, ongeacht hun politieke kleur.

" Energie halen uit het van betekenis kunnen zijn voor anderen! "

 Wat Inter-esse belangrijk vindt

Mijn werk
Inter-esse (tussen zijn) heeft als doel het ondersteunen van zoveel mogelijk personen die niet (meer) voor zichzelf op kunnen komen. Ik bemiddel voor deze personen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld met overheden. Vaak kan dit zonder kosten. Daarnaast ondersteun ook ik ondernemers, organisaties en openbaar bestuurders.

Mijn missie
Ik ben gemotiveerd, geïnteresseerd en bovendien leergierig; ik deel graag mijn veelzijdige ervaringen en observaties en bied van daaruit ondersteuning aan de opdrachtgever of hulpvrager. Ik heb geleerd dat wij op aarde zijn om anderen te helpen en het geeft mij erg veel voldoening die levenswijze te volgen.

Mijn visie
Mijn werkwijze is samenwerkend, ondersteunend en pragmatisch. onder de motto’s: Afspraak is afspraak’, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.’ Ik neem het het probleem niet over, maar werk samen met de opdrachtgever en hulpvrager om tot een oplossing te komen, hierbij neem ik een ondersteunde en adviserende rol aan.

" Dromen, denken, durven en... doen! "

 Wat Inter-esse is...

Inter-esse is een initatief van Jòzsef (Jos) Debreczeny, ik ben ruim veertig jaar rijks- en gemeenteambtenaar geweest, daarvan heb ik ruim twintig jaar in verschillende functies bij de politie gewerkt en daarna bijna twintig jaar politieke functies bekleed, van bestuurslid tot wethouder.

Ik heb veel bestuurlijke en daadwerkelijke ervaring opgedaan met veranderingstrajecten in organisaties en met medezeggenschap. In juli 2014, precies twee jaar nadat ik werd getroffen door een beroerte, startte ik dit raadgevend bureau. Mijn door werkervaring en veel onbezoldigde nevenfuncties verworven competenties en observaties wil ik graag delen. In de afgelopen 35 jaar, en nu nog steeds, vervulde ik talloze onbetaalde bestuursfuncties en heb daarin veel ervaring als voorzitter opgedaan. 

Mijn door werkervaring en veel onbezoldigde nevenfuncties verworven competenties en observaties wil ik graag delen. En wanneer ik iets niet weet? Dan heb ik altijd personen in mijn netwerk die het wel weten en mijn cliënten verder kunnen helpen!

Bekijk hier mijn verkorte CV.

Contactinformatie

Bosksingel 8, 9269 LA Feanwâlden

06 15 87 72 80

NL 48 INGB 0066 307 55

 KVK 611 36 026